A kommunizmus áldozataira emlkékezünk

Egyetemi küldöttségünk is lerótta kegyeletét 2020. február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Rektor úr megbízását teljesítve elhelyeztük az 1919. július 4-én a vörös terror által kivégzett Szántó Róbert

árkász főhadnagy és Fennesz Rezső gépészmérnök önkéntes emlékére az egyetem koszorúját, és mécsest

gyújtottunk valamennyi neves és névtelen áldozat emlékére.

Griechisch Tamás felvételei

Közérdekű